Στέλλα Θ. Καρμίρη

Υπηρεσίες

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ατομική συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία είναι η θεραπεία πρόσωπο με πρόσωπο του θεραπευτή με τον θεραπευόμενο και αποτελεί την πιο δημοφιλή μορφή θεραπείας.

Διαρκεί από λίγες συνεδρίες (βραχυπρόθεσμη) έως και μερικά χρόνια (μακροπρόθεσμη) και πάντα εξαρτάται από το βασικό αίτημα. Οι συνεδρίες είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 50 λεπτά.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία είναι μία μορφή ατομικής ψυχοθεραπείας η οποία επιδιώκει την τροποποίηση των αρνητικών δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών του ατόμου σε πιο λειτουργικές, μέσω της χρήσης γνωσιακών και συμπεριφορικών τεχνικών. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στα τρέχοντα προβλήματα του θεραπευόμενου, και στόχο έχει την όσο το δυνατόν αμεσότερη ανακούφιση του.

Διαρκεί λιγότερο από άλλες μορφές θεραπείας και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής καθώς προσφέρει άμεσες λύσεις. Όπου κρίνεται σκόπιμο, ο θεραπευόμενος μπορεί να ανατρέξει στο παρελθόν του και να ανασύρει ζητήματα και βιώματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Η συμβουλευτική ζεύγους έχει έναν πρακτικό προσανατολισμό και ο στόχος της είναι να δώσει στο ζευγάρι εκείνα τα εργαλεία που χρειάζεται ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των μελών του και να βρεθούν λύσεις σε τυχόν δυσλειτουργίες. Η συμβουλευτική του ζευγαριού μπορεί να διαρκέσει ακόμα και λίγες συνεδρίες, ανάλογα με το αίτημα των θεραπευόμενων.

ONLINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Η online συμβουλευτική πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου και είναι κατάλληλη για όλους όσοι δεν μπορούν να προσέλθουν στον χώρο του γραφείου. Κάθε συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά.
Βρίσκομαι κοντά σου για να εντοπίσουμε μαζί
και να διορθώσουμε τα ζητήματα που σε απασχολούν.